Qmula Connect

Koppelen met andere applicaties

Natuurlijk gebruikt u in uw organisatie ook andere software. Qmula Connect biedt de mogelijkheid om een directe koppeling te maken tussen Qmula en deze systemen. Op dit moment zijn koppelingen beschikbaar tussen PGO en eOverdracht. Koppelingen met andere systemen, zoals boekhoudpakketten en salarispakketten, zullen op korte termijn ook mogelijk worden. Gebruikt u op uw Qmula platform bijvoorbeeld de HRM module? Dan kunnen met behulp van Qmula Connect deze uren meteen worden doorgezet naar uw salarisadministratiepakket.

DVZA leverancier

Qurentis is DVZA leverancier: een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) en een ICT-leverancier van een zorgaanbieder die het MedMij-label heeft. Als DVZA-leverancier mogen wij binnen het MedMij Afsprakenstelsel acteren. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem, in Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. In bepaalde gevallen kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.
De DVZA is de schakel waarmee patiëntgegevens veilig en betrouwbaar met een PGO uitgewisseld kunnen worden. Een gegevensdienst bevat de beschrijving van de set aan specifieke informatie die vastgelegd moet kunnen worden en op welke manier die informatie is gestructureerd.

PGO gegevensdienst

Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

eOverdracht gegevensdienst

De eOverdracht is een informatiestandaard voor de verpleegkundige overdracht. Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over welke gegevens relevant zijn voor de overdracht en hoe deze moeten worden vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Al deze gegevens samen vormen een gegevensset (dataset).
Er zijn ook functionele en technische afspraken gemaakt over de manier waarop de verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden, zodat een ICT-leverancier weet welke eisen gesteld worden aan het elektronisch zorgdossier.
De informatiestandaard eOverdracht moet er dus voor zorgen dat de gegevens voor de verpleegkundige overdracht door u als verpleegkundige of verzorgende op een eenduidige manier worden vastgelegd. Hierdoor wordt uitwisseling en hergebruik van gegevens mogelijk, zonder extra registratielast en informatieverlies. De informatiestandaard is gebaseerd op de richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging.
Qmula Connect eOverdracht voldoet aan de eisen voor eOverdracht en is lid van het Nuts initiatief van softwareleveranciers.